CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

Logo zorg en welzijn

Heb je een vraag of een kwestie?

Adreswijziging of andere veranderingen doorgeven? 

Heb je vragen rondom de arbeidsverhoudingen of je arbeidscontract? Of wil je een wijziging in je lidmaatschap doorgeven?  
 
Klik op het CNV-logo boven.
 
 

Ontmoetingsbijeenkomsten VPW Limburg-Den Bosch

Inmiddels zijn er door de VPW Limburg-Den Bosch een tweetal ontmoetingsbijeenkomsten gehouden, te weten dinsdag 6 juni 2023 in Heerlen en donderdag 15 juni 2023 in Nijmegen. In Heerlen waren 7 pastoraal werkenden en geestelijke verzorgenden aanwezig, in Nijmegen zelfs 11.

Kort verslag ontmoetingsbijeenkomst Heerlen

We zijn begonnen met iedereen te laten vertellen hoe het met haar/hem ging en wat men zoal op haar/zijn weg was tegengekomen de laatste tijd. Vandaaruit ontwikkelde zich wel een goed gesprek met diverse onderwerpen zoals de plek van de liturgie binnen ons werk en de vraag of we daar niet te veel tijd aan besteden, de verwachtingen van onze doelgroep (vooral bij gelegenheden als eerste communie en vormsel) en het aanbod van het bisdom daarin (en de discrepantie tussen beide), kerkelijke ontwikkelingen zoals fusies en federaties, veroudering en afnemende belangstelling, collegae uit India, Colombia, Filipijnen etc. en hoe daarmee om te gaan. En nog veel meer.... 

We hebben afgesproken om deze ontmoetingsbijeenkomst met een regelmaat van één of maximaal twee keer per jaar te houden. De volgende bijeenkomst is op dinsdagmiddag 16 januari 2024, de plek hebben we nog niet afgesproken. Andere collegae zijn op deze nieuwe bijeenkomst welkom.

Kort verslag ontmoetingsbijeenkomst Nijmegen

Mensen waren blij en verrast met de uitnodiging. In een fijn en warm gesprek kwam naar voren, dat we het zouden moeten hebben over de vraag: Hoe ziet onze gemeenschap er uit voor wie we werken en wat zijn hun vragen en nood ? Het familiepastoraat nl. dat nu het speerpunt is van het Bisdom den Bosch, brengt ons in een spagaat: uiteraard moeten we vooruit, maar tegelijk willen we stilstaan bij het lege graf, tijd hebben om te rouwen en tijd nemen om te leren vertrouwen; vertrouwen dat uit het rouwen een nieuw bouwen opkomt. We moeten rouwen en bouwen tegelijk.

De parochie die we gekend hebben met grote aantallen mensen in de kerk en ook bij het ontvangen van sacramenten is er niet meer. We moeten met de ‘nieuwe’ realiteit dealen dat het minder wordt. Kunnen we vanuit daar op weg gaan naar nieuwe mogelijkheden? Vanuit het bisdom is er alleen ondersteuning op het gebied van familiepastoraat.

Gemeenschapsvorming is niet meer een taak die nu bij de kerk ligt. Gemeenschap bouwt zich op allerlei manieren en in allerlei vormen op in onze maatschappij en voor de kerk is het belangrijk om daarbij present te zijn. Misschien is de tijd van gropte beleidsplannen even voorbij. Wel is het belangrijk dat ‘het bisdom je een zending geeft en daarin je speelruimte bevestigt: je het vertrouwen geeft om te doen wat naar jouw inzicht gedaan moet worden. Die speelruimte is niet statisch maar groeit mee met je functioneren en de taken die zich aandienen.

Ook hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat gebouwen voor de gemeenschap betekenen. Goede ruimte om samen te komen is essentieel, als die ontbreken is het lastiger om de parochie op te bouwen. Maar we merken ook steeds meer dat we in een te ruime jas komen te zitten. Daardoor begint het op sommige plekken ook financieel lastiger te worden. Soms wil verhuur aan derden dan verlichting brengen, en kan ook de maatschappelijke betrokkenheid van de kerk laat zien.

We besluiten dat we graag een keer per jaar bij elkaar komen en dat januari daarvoor een goede tijd is. Eind januari 2024 is de volgende bijeenkomst, Marjelein Verhoeven doet te zijner tijd een datumvoorstel.
 
Wie graag een uitnodiging krijgt om aan de volgende ontmoetingsbijeenkomsten in januari 2024 deel te nemen, kan een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Graag even vermelden of je naar Heerlen of naar Nijmegen wilt komen.

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

VPWinfo.nl 2018-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

VPWinfo.nl 2018-1

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com