CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

Voorblad VPW info 2022 1Paus Franciscus roept gelovigen op om samen na te denken over de toekomst van de kerk via een synodaal proces. Hij noemt dit een oefening om te leren luisteren naar wat er bij mensen leeft en te komen tot een echte ontmoeting. We moeten er ons voor waken, zegt hij, omdat te doen vanuit de houding: We hebben het altijd zo gedaan. Het zal een trage en vermoeiende oefening zijn om echt te luisteren naar elkaar en naar de Heilige Geest. Wat kom je tegen als je luistert? Wat vraagt het van jou? Wat krijg je te horen?

Koos Tolboom probeert pastoraat te bedrijven vanuit een luisterende houding en wijst daarbij op de rol van de bestuursgremia.

Peter Derks doet verslag van een uitvaart met een zeer divers publiek. Het was een uitdaging om de mens achter het verhaal te horen.

Voor Esther van Rooijen en Wilfred Kemp is muziek de ingang om te gaan luisteren met je hart. Met een groep mensen uit hun parochie gingen ze in gesprek.

Jos van Genugten en Mirjam Dirkx legden hun oor te luisteren bij antwoorden op de vraag: Wat is er religieus in je leven? en maken er een tentoonstelling van.

Deze vier praktijkverhalen inspireren Tabitha van Krimpen om te reflecteren over een luisterende houding.

Klik op de afbeelding om dit nummer van VPWinfo.nl te downloaden.

naar website pastoraat en corona


TilburgUni.png

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

VPWinfo.nl 2018-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

VPWinfo.nl 2018-1

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com