CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

CNV Kerk en Ideëel kreeg signalen van de achterban dat verschillende pastoraal werkenden de overstap naar de geestelijke verzorging overwegen. CNV Kerk en Ideëel wil vanuit haar verantwoordelijkheid de loopbaanontwikkeling van leden faciliteren. In gesprekken met de Tilburg School of Catholic Theology/LUCE werd de vraag naar bijscholing aan de orde gesteld en gezocht naar een relevant en realistisch aanbod. 

Een eerste cursus Van pastoraal werk naar geestelijke verzorging, gehouden en afgesloten in de loop van 2021, is succesvol verlopen. Vandaar dat de Tilburg School of Catholic Theology/LUCE een nieuwe cursus plant, die begin 2023 van start moet gaan. 

Wie zich alvast op deze nieuwe cursus wil oriënteren, kan op deze website meer informatie vinden.

Paus ondertekent FTOp 4 en 18 juni 2021 hield de beroepsgroep VPW twee webinars over Fratelli Tutti en hoe je daar als pastor in de parochie mee aan de slag kunt gaan. Centrale vraag van de beide webinars was: wat kan ik als parochiepastor met de ideeën uit de encycliek Fratelli Tutti als we de parochie zien als een gemeenschap, die solidair is met de minsten, niet alleen in de eigen omgeving maar ook  wereldwijd? Hoe kan ik als pastor deze thematiek op de agenda krijgen van verantwoordelijken en vrijwilligers binnen  een plaatselijke geloofsgemeenschap? Wat is de betekenis ervan voor het pastorale werk?

De presentaties en teksten van de twee webinars over Fratelli Tutti, kunnen -voor zover beschikbaar- hier gedownload worden.

De presentatie die Jan Maasen tijdens het eerste webinar over Fratelli Tutti (4 juni 2021) heeft gehouden is als PDF hier te downloaden.

De onderstaande presentaties en teksten van vrijdag 18 juni 2021 kunnen ook gedownload worden. 

* De tekst en presentatie (in PDF) van Marjolein Tiemens-Hulscher over Groene Kerken

* De tekst van de inleiding Ruimte voor Sinti van Jos Deckers 

* De tekst van de inleiding Hongerdoeken gebruiken van Guus Prevoo

* De tekst van de inleiding Lectio Divina van Lysbeth Minnema. Een video met een Lectio Divina over het boek Job is te volgen op https://www.youtube.com/watch?v=qOX-4k-paHQ

* De tekst van de inleiding Dialoog-avond en de bijbehorende presentatie (in PFD) van Germa Kamsma

* De tekst van de inleiding Parochiecafé van Dominicus Kamsma.

Webinar 4 juni 2021: https://web.microsoftstream.com/video/da15d898-a039-4bb6-ab51-91971cbecb67

Webinar 18 juni 2021: https://web.microsoftstream.com/video/4552a4f2-e7ec-4fa2-95c7-34f63cc76f4f

Scholing Basismethodiek Geestelijke Verzorging

Deze scholing biedt een theoretische en praktische verdieping van de ‘basismethodiek geestelijke verzorging’,  zoals ontwikkeld door Job Smit in zijn proefschrift ‘Antwoord geven op het leven zelf’. Aan de orde komen de gespreksinterventies horend bij de verschillende fasen in het model aan de orde en is er ruim aandacht voor het oefenen van deze interventies. Er wordt geleerd op basis van instructie, uitwisseling, oefenen en analyse van gesprekken over zin- en levensvragen.

docent: dr. Job Smit

datum:  nog bekend te maken.

Training Scholen als deeltaak van de geestelijk verzorger

Geestelijk verzorgers moeten regelmatig hun kennis en kunde overdragen aan anderen. In deze training leer je enkele principes kennen waarmee de scholing of workshop die je verzorgt nog boeiender wordt en meer impact heeft. Daardoor neemt ook uw eigen plezier en zelfvertrouwen in het lesgeven toe. Tijdens de training worden diverse activerende werkvormen ingezet. Ook zijn er opdrachten die tussen de bijeenkomsten gemaakt dienen te worden.

Dit leer je:

  • Je kunt een aantal principes op het gebied van didactiek en psychologie noemen en toelichten
  • Je kunt deze principes toepassen in je eigen werk
  • Je hebt je ideeën uitgebreid over hoe scholing vorm gegeven kan worden
  • Je hebt je zelfvertrouwen en motivatie om te scholen vergroot

Docente: Nelleke ten Napel MA, geestelijk verzorger Radboudumc

Data: 20 september, 11 oktober, 15 november, 6 december 2023

Cursusuren: 9.30-12.30 uur.

Terugkomochtend: 15 mei 2024

 

Werkdag Rituelen in de praktijk

Rituelen zeggen meer dan je kunt zeggen. Ze zeggen ook meer dan je met je ratio kunt bevatten. Ze spreken het symbolische bewustzijn aan, een bewustzijnslaag op het niveau van intuïtie en dromen. Het symbolisch bewustzijn wordt gewekt door symbolen en rituelen. Zij voegen zo een dimensie toe aan de realiteit die helend, verhelderend en verrijkend kan zijn. Voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores zijn rituelen onmisbaar gereedschap.

Docent: drs. Ekkehard Muth

Datum: 19 september 2022

 

Aan de grens. Teksten lezen van Dag Hammarskjöld

Hoe vaak verkeren we in ons werk met patiënten en cliënten niet ‘aan de grens’? De grens van verzet naar overgave, van leven en sterven, van onmacht of verwondering. En hoe vaak staan we in dat alles niet ook zelf aan de grens? Rond dit thema lezen we teksten van Dag Hammarskjöld. We laten ons door zijn ervaringen gidsen, zowel voor ons leven als voor ons werk; dit laatste aan de hand van casus die ieder inbrengt. Na afloop is je spiritualiteit als geestelijk verzorger verdiept.

Begeleider: drs. Ans Bertens.

Data 2022: 9, 16, 30 september en 7 oktober 2022

Data 2023: 29 september, 13 oktober, 3 november, 17 november 2023

Cursusuren: 14-17 uur 

 

KPV-training 2023

Het beroep van geestelijk verzorger, predikant en pastor is een prachtig beroep dat veel geeft, maar ook veel vraagt. Het doel van de KPV is dat deelnemers hun professionele identiteit versterken en hun professionele handelen verbeteren, om zo beter te kunnen voldoen aan de eisen van het vak. In rollenspel, verbatimbespreking, en protocolanalyse leer je gespreksvoering te verbeteren, door bewustwording van je eigen religieuze ontwikkeling leer je beter in te spelen op de ontwikkelingen die je pastoranten doormaken, en in het vrij groepsgesprek leer je communicatieve vaardigheden te versterken. Daarnaast biedt de KPV nog tal van andere werkvormen. De nadruk ligt daarbij op het leren van ervaring, maar wij bieden ook training en instructie. Daarbij combineren wij nieuwe didactische inzichten en elementen (zoals competentieleren, portfolio, protocolanalyse) met klassieke KPV-werkvormen.

Trainer: dr Anneke de Vries m.m.v. gastdocenten.
Planning: 5 blokken van  2 of 3 weken  - steeds 3 dagen training (dinsdag, woensdag, donderdag) en 2 dagen thuiswerk (maandag en vrijdag)
 

  

Training Actieve Gespreksvoering - een systeemtheoretische benadering

Wie zich als geestelijk verzorger, predikant of pastor verder wil bekwamen in pastorale gespreksvoering kan terecht bij deze cursus. Uitgangspunt van de cursus is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat / geestelijke verzorging.

De pastorant wordt gezien als een mens die leeft in verbondenheid met anderen. Iemand is altijd onderdeel van een systeem: gezin, familie, geloofsgemeenschap. Zijn of haar hulpvraag, probleem, conflict is alleen te begrijpen en te bewerken wanneer die begrepen kan worden in het geheel van dat systeem. Hierbij staat de systeemvisie van Edwin H. Friedman (1932-1996) centraal.

Docente: dr Anneke de Vries (geestelijk verzorger en supervisor Radboudumc)

In 2023 is geen training voorzien. Data voor 2024 worden nog bekend gemaakt.

 

Zicht op jezelf. Spirituele autobiografie schrijven

Deze training helpt je zicht te krijgen op je spirituele autobiografie en er woorden aan te geven. Het ‘spirituele’ zit in de gerichtheid op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Stapsgewijs loop je aan de hand van enkele grondthema’s een paar keer je leven door.

Begeleider: drs. Mies Singendonk.

Cursudata: 16 maart, 6 en 26 aprill 25 mei, 22 juni, 6 juli 2023 van 13.30 - 17 uur.

 

Radboud Summer School: Existential Questions Regarding Life Issues. An Intercultural and Integrated Approach

De professionele begeleiding van mensen vereist een interculturele en geïntegreerde aanpak. Existentiële kwesties doen zich in verschillende culturen op dezelfde én op verschillende wijze voor. Na deze cursus zijn deelnemers in staat om existentiële vragen bij mensen te exploreren en te begeleiden. Deze keer wordt gewerkt aan de hand van het werk van Victor Frankl. Deze internationale cursus vindt plaats in het Summerschool programma van de Radboud Universiteit.

Docent: dr. Wim Smeets m.m.v. docenten van o.m. Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Data: 4-8 juli 2022.

Voertaal: Engels.

 

De rol van de geestelijk verzorger in de brede organisatie

Tijdens deze meerdaagse ontwikkel je samen met de andere cursisten antwoorden op vragen als ‘Hoe kan ik mijn rol in de organisatie beter voor het voetlicht brengen? Hoe kunnen we ons als geestelijk verzorgers beter profileren in de organisatie? Hoe verhoudt mijn persoonlijke visie op geestelijke verzorging zich met de professionele context waarin ik werk? Wat kan en mag een organisatie van een geestelijke verzorger verwachten?

Docenten:  dr. Gertie Blaauwendraad en dr. Edwin van der Zande m.m.v. verschillende gastdocenten.

Cursusdata: 28-29-30 november 2022 en 6-7 maart 2023. Cursusuren: van 9 - 17 uur.

 

Website: Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

(https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geestelijke-verzorging-en-pastoraat/onderzoek-en-onderwijs)

Vroege aanmelding wordt aanbevolen.
Alle trainingen en cursussen zijn geaccrediteerd door de SKGV.

Trainingen vinden meestal plaats in het Radboudumc Nijmegen, Reinier Postlaan 4.

Meer info: Sylvia Ebbeng, tel 024 3613320 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beroepscode, aanklikbaar

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com