CNV Zorg & Welzijn

Van pastoraal werk naar geestelijke verzorging: Herijken van een roeping

 

Op uitnodiging van CNV Kerk en Ideëel heeft de School of Catholic Theology van de Tilburg University een postinitieel aanbod gemaakt voor pastoraal werk(st)ers die zich willen voorbereiden op een overgang naar Geestelijke Verzorging.
We zijn blij dat het programma er ligt en eind augustus van start kan gaan. We bevelen het programma van harte bij jullie aan.

Nog een paar praktische punten vooraf:

 • Deze tekst staat ook op de website www.vpwinfo.nl en op die van de universiteit.
  Zodra bekend is hoeveel punten door de SKGV aan de cursus toegekend worden zullen we dat erop zetten.

 • Meld je aan als je serieus belangstelling hebt bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
  Aanmelden betekent nog niet automatisch dat je moet betalen.
  Bij deelname betaal je uiteraard wel voor aanvang, ook betalen in termijnen is mogelijk, waarbij de eerste termijn voor aanvang betaald moet zijn.

  Namens CNV Kerk en Ideëel,
  Marianne van Tricht
  (voorzitter beroepsgroep VPW)

De eerste bijeenkomst is op 31 augustus 2020. Per abuis is in de folder 2021 vermeld.
Klik  >HIER<  of op de afbeelding voor volledige informatie.

jaarlijkse predikantendag 12 mei 2020

Predikantendag Kerk ǀ Event

Op dinsdag 12 mei is de Predikantendag van de BNP met als thema Kerk ǀ Event afgelast

Terwijl het kerkbezoek blijft dalen trekken events vanuit kerkelijke/christelijke organisaties volop belangstelling. Het openlucht evenement The Passion wordt elk jaar door duizenden bezocht, en door miljoenen op tv bekeken. In dorpen en steden komen nieuwe kerkvormen op, zoals Kliederkerk, Kerk voor het dorp, Choral Evensong en allerlei andere initiatieven.

Na een gezamenlijke start waarin het traditionele verenigingsmodel van de kerk en het moderne event tegenover elkaar worden gezet, zijn er drie rondes van workshops. Deze workshops laten de deelnemers kennismaken met uiteenlopende vormen van Kerk en Event. Vragen die telkens terugkeren zijn: zijn dit nieuwe vormen van gemeenschap en kerk? En: wat betekenen deze ontwikkelingen voor het beroep en ambt van de predikant?

De inleiding van de dag wordt verzorgd door Liuwe Westra en Marten van der Meulen. De workshops worden o.a. geleid door Marijke Karreman, Hanna Rijken, Fred Omvlee, Wilbert van Iperen en Petra de Nooy.

Voor meer informatie over de Predikantendag, zie www.predikanten.nl

Organisatie: Bond van Nederlandse Predikanten
datum en plaats: dinsdag 12 mei, De Schakel, Oranjelaan 10 Nijkerk toegang: vrij voor leden van de BNP; voor anderen: € 40,00

Klik op afbeelding voor alle informatie

Klik op > Aanmelding < voor directe aanmelding

SAMENVATTING

In de afgelopen decennia is de wijze waarop mensen samenleven en communiceren grondig veranderd. Veel mensen vinden dat de samenleving harder en minder verdraagzaam is geworden. Collectieve culturele en zingevende kaders lijken meer en meer weg te vallen, en daardoor ontstaan grotere spanningen tussen botsende levensstijlen en fanatieke subgroepen. Belangrijk hierbij is de opkomst van online media waarin mensen zich directer en ongefilterd kunnen uiten. Dit is een voedingsbodem voor uitingen van structurele agressie tegen vrouwen, lhbt-ers en allochtone minderheden. Maar ook is er onmiskenbaar een toename van woede-uitbarstingen en geweld gericht tegen hulpverleners of medecliënten. In de geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging komt dit in toenemende mate voor.

In deze studiedag willen we ingaan op deze problematiek. Dat doen we niet alleen door in te gaan op de vraag of en hoe uitingen van woede en geweld samenhangen met veranderende levensbeschouwingen in de samenleving. De aandacht zal met name ook gericht zijn op de vraag hoe woede en geweld in de geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging op een constructieve wijze in verbinding kunnen worden gebracht met zingevingsprocessen en individuele levensbeschouwing.

AANMELDING EN DEELNAMEKOSTEN

De deelnamekosten bedragen voor KSGV-leden € 30,00 en voor niet-leden
€ 65,00. Voor studenten geldt een speciaal tarief van € 15,00. Via onze website www.ksgv.nl kunt u uw toegangsbewijs bestellen (en inschrijven kan tot uiterlijk 23 april 2020). Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0031 (0)13 466 33 42
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Accreditaties zijn aangevraagd bij de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten, de stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Klik hierop of op de afbeelding om naar het programma overzicht te gaan...

Positieve psychologie en zingeving.

Uitwerkingen in psychotherapie en geestelijke verzorging.

Utrecht, vrijdag 29 maart 2019 (13.00-17.00 uur)

Klik op de afbeeldingen voor alle Info en toegangsbewijzen

Klik om naar de site van de proeverij te gaanOp vrijdag 22 maart 2019 is er een proeverij rond de diaconale training ‘Leren geloven in diaconaal handelen’. Deze training maakt in het seizoen 2019-2020 deel uit van de voortgezette nascholing van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en wordt vergoed voor predikanten en kerkelijk werkers die werkzaam zijn in de Protestantse Kerk in Nederland.

Meer info en opgave op de site: PROEVERIJ

 

Geloven in de postmoderne samenleving“Met het mysterie mag je nooit ‘klaar’ zijn” aldus Halík. En dat is eigenlijk de fout van atheïsten.‘‘
Tegen atheïsten zeg ik niet dat ze geen gelijk hebben, maar dat ze geen geduld hebben. Ik stel dat hun waarheid een incomplete waarheid is.”

Voor de volledige cursusinhoud klik hier of op de afbeelding

Locaties De leergang van 8 colleges wordt dit najaar gegeven in Amsterdam (10.00-12.30u): locatie: Dominicus Amsterdam, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam en Den Haag (14.00-16.30u): Locatie: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
Data zaterdagen: 26/1, 2/2, 16/2, 23/2, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3 2019

Aantal deelnemers min. 14 en max. 18 pers
Doelgroep Professionals én belangstellenden WO/HBO – niveau
Kosten € 200,- voor hele cyclus bij inschrijving voor 20 januari 2019. Na 20/1: € 225- voor hele cyclus. Kosten per los college (als er plaats is): € 30,- (reductie voor kleine beurs mogelijk).Opgave E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. W: www.dezinnen.nl T: 06 20228973
Over de Docenten
Prof. Dr. André Cloots; Oud hoogleraar Filoso e KU Leuven
Dr. Stijn Latré; lector Religie, zingeving en levensbeschouwing en r.-k. godsdienst aan de Thomas More hogeschool, Mechelen
Prof. Dr. Laurens ten Kate; bijzonder Hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanismeUniversiteit voor Humanistiek
Dr. Trees van Montfoort; Predikante van de PKN en vrijgevestigd onderzoekster
Prof. Dr. Stephan van Erp; hoogleraar Theologie KU Leuven
De. Akke van der Kooi; oud universitair docente systematische Theologie ProtestantseTheologische Universiteit (Kampen/Groningen)
Prof. Dr. Erik Borgman; hoogleraar Theologie Universiteit van Tilburg
Organisatie DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog,
Juliana van Stolberglaan 154 2595 CL Den Haag
Uitvoeringspartners: Dominicus Amsterdam en Christus Triumfatorkerk Den Haag

 

Samen bijbelverhalen ontdekken en laten beleven!

Het Centrum voor Bibliodrama start in oktober 2018 voor de derde keer met een tweejarige cursus

 BIBLIODRAMA BEGELEIDEN

Meer info: http://www.centrumvoorbibliodrama.nl/

 

Training Scholen als deeltaak van de geestelijk verzorger

Geestelijk verzorgers moeten regelmatig hun kennis en kunde overdragen aan anderen. In deze training leer je enkele principes kennen waarmee de scholing of workshop die je verzorgt nog boeiender wordt en meer impact heeft. Daardoor neemt ook uw eigen plezier en zelfvertrouwen in het lesgeven toe. Tijdens de training worden diverse activerende werkvormen ingezet. Ook zijn er opdrachten die tussen de bijeenkomsten gemaakt dienen te worden.

Dit leer je:

 • Je kunt een aantal principes op het gebied van didactiek en psychologie noemen en toelichten
 • Je kunt deze principes toepassen in je eigen werk
 • Je hebt je ideeën uitgebreid over hoe scholing vorm gegeven kan worden
 • Je hebt je zelfvertrouwen en motivatie om te scholen vergroot

Docente: drs. Caroliene van Waveren Hogervorst, geestelijk verzorger en voormalig lerarenopleider

Data najaar 2020: 4 sep, 2 en 16 okt, 6 nov - terugkommiddag 16 april 2021

Cursusuren: 13.15  - 16.45 uur.

 

Geschonden lichaam - verheerlijkt lichaam: het lichaam als toegang tot geleefde spiritualiteit

Deze tweedaagse training richt zich op het verdiepen van de relatie tussen het lichaam en spiritualiteit. Op die manier bouwt de training voort op het proefschrift van dr. William Yang, ‘Begrensd en Ontgrensd. De twee trainingsdagen bieden een afwisseling van informatie, het zelf oefenen en de reflectie daarop. Daarbij wordt uitgegaan van de ervaringen van patiënten inzake de kwetsbaarheid van het eigen lichaam en van de eigen ervaringen van deelnemers met een psycho-spiritueel ontwikkelingsproces. De oefeningen behelzen spiritueel lichaamswerk dat gepositioneerd wordt in diverse levensbeschouwelijke tradities, met ‘de icoon van de transfiguratie’ als blauwdruk. Drie stappen worden daarin gezet: incarneren, centreren en transcenderen.

Docenten: William Yang en Wim Smeets, ondersteund door Moritz Boegel en Peter van den Hoogen.

Data: 7 en 21 oktober 2019

 

Introductieweek Geestelijke Verzorging en Organisatie

In deze cursus worden de professionaliteit en identiteit van de geestelijk verzorger in het kader geplaatst van de (gezondheidszorg)organisatie waarbinnen hij of zij werkt. De cursus biedt handvatten om eigen ideeën m.b.t. geestelijke verzorging om te zetten in beleid en om dat beleid af te stemmen op het beleid van de zorgorganisatie.

Docent: dr. Wim Smeets, m.m.v. andere trainers.
Data: 22-24  juni en 9-10 nov 2020

Werkdag Rituelen in de praktijk

Rituelen zeggen meer dan je kunt zeggen. Ze zeggen ook meer dan je met je ratio kunt bevatten. Ze spreken het symbolische bewustzijn aan, een bewustzijnslaag op het niveau van intuïtie en dromen. Het symbolisch bewustzijn wordt gewekt door symbolen en rituelen. Zij voegen zo een dimensie toe aan de realiteit die helend, verhelderend en verrijkend kan zijn. Voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores zijn rituelen onmisbaar gereedschap.

Docent: drs. Ekkehard Muth

Datum: 6 nov 2019

Meditatiecursus voor geestelijk verzorgers

In de cursus leer je mediteren en ervaar je wat stilte en meditatie voor jou kan betekenen in je dagelijkse leven en in je werk als geestelijke verzorger. Thema’s die in de bijeenkomsten aan bod komen zijn aandacht, adem, verstilling en compassie.

Begeleider: Rozanne van der Veur

Data: 14, 21 en 28 nov, 5, 12 en 19 dec 2019

Zicht op jezelf - spirituele autobiografie schrijven

Deze training helpt je zicht te krijgen op je spirituele autobiografie en er woorden aan te geven. Het ‘spirituele’ zit in de gerichtheid op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Je gaat zien hoe jij betekenis gaf en geeft aan wat het leven je bracht.

Begeleider: drs. Ans Bertens

Data: 4 en 18 nov, 2 en 16 dec 2019 en 6 en 20 jan, 3 en 17 feb 2020

 

Lijden, lot, liefde - lezen van mystieke teksten

Over deze thema’s lezen we teksten van Hillesum en De Saint-Exupéry. Wat we aantreffen leg je tegen je eigen leven aan en tegen de verhalen van patiënten. Zo verdiep je je eigen spiritualiteit en krijg je meer in handen voor je begeleiding van patiënten. Begeleider: drs. Ans Bertens.

Data: 8, 15 en 29 mei, 5 juni 2020

  

 

Liturgie en Ritueel handelen

In deze cursus kun je je scholen en oefenen in het voorgaan in de liturgie (in een viering en aan bed) in een instelling, in het bijzonder in het ziekenhuis. Theorie en praktijk worden in de bijeenkomsten afgewisseld, de deelnemers brengen hun eigen praktijk in en krijgen feedback. Er worden nieuwe vormen van ritueel handelen in de pastorale context gezocht, uitgewisseld en geoefend in combinatie met verdieping in de literatuur.

Docent: drs. Andries Govaart.

Data: 13 feb, 5 en 19 maart, 2 april 2020

 

KPV-training 2021

Het beroep van geestelijk verzorger, predikant en pastor is een prachtig beroep dat veel geeft, maar ook veel vraagt. Het doel van de KPV is dat deelnemers hun professionele identiteit versterken en hun professionele handelen verbeteren, om zo beter te kunnen voldoen aan de eisen van het vak. In rollenspel, verbatimbespreking, en protocolanalyse leer je gespreksvoering te verbeteren, door bewustwording van je eigen religieuze ontwikkeling leer je beter in te spelen op de ontwikkelingen die je pastoranten doormaken, en in het vrij groepsgesprek leer je communicatieve vaardigheden te versterken. Daarnaast biedt de KPV nog tal van andere werkvormen. De nadruk ligt daarbij op het leren van ervaring, maar wij bieden ook training en instructie. Daarbij combineren wij nieuwe didactische inzichten en elementen (zoals competentieleren, portfolio, protocolanalyse) met klassieke KPV-werkvormen.

Trainer: dr Wim Smeets m.m.v. gastdocenten.
Planning: 4 blokken van 3 weken van 3 dagen (dinsdag woensdag, donderdag)
Periode: 19 jan - 4 feb, 2 - 18 maart, 25 mei - 10 juni, 21 sep - 7 okt 2021

 

Training Actieve Gespreksvoering - een systeemtheoretische benadering

Wie zich als geestelijk verzorger, predikant of pastor verder wil bekwamen in pastorale gespreksvoering kan terecht bij deze cursus. Uitgangspunt van de cursus is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat / geestelijke verzorging.

De pastorant wordt gezien als een mens die leeft in verbondenheid met anderen. Iemand is altijd onderdeel van een systeem: gezin, familie, geloofsgemeenschap. Zijn of haar hulpvraag, probleem, conflict is alleen te begrijpen en te bewerken wanneer die begrepen kan worden in het geheel van dat systeem. Hierbij staat de systeemvisie van Edwin H. Friedman (1932-1996) centraal.

Docenten: dr Wim Smeets en dr Anneke de Vries (geestelijk verzorgers en supervisoren Radboudumc)

9 cursusdagen: 7 en 21 april, 12 en 26 mei, 13 okt, 3 en 17 nov, 1 en 15 dec 2020

 

Website: Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geestelijke-verzorging-en-pastoraat/onderzoek-en-onderwijs

Vroege aanmelding wordt aanbevolen.
Alle trainingen en cursussen zijn geaccrediteerd door de SKGV.

Trainingen vinden meestal plaats in het Radboudumc Nijmegen, Reinier Postlaan 4.

Meer info: Sylvia Ebbeng, tel 024 3613320 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beroepscode, aanklikbaar

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com