CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

eigencharisma40 jaar geleden werden in de rooms-katholieke kerk van Nederland voor het eerst pastoraal werk(st)ers aangesteld. Sindsdien zijn ze gewaardeerde medewerkers geworden in het pastoraat. Ze hebben hun weg gevonden in parochies, speciale projecten en in de zorg, de krijgsmacht en justitie. De bisschoppen spraken van een blijvende functie naast de priester.

Er bleven ook vragen: over de liturgische bevoegdheden en over de participatie aan het leiderschap. Ooit vreesde ‘Rome’ voor een parallelle clerus. Nu vragen sommigen zich met zorg af of de ruimte voor de pastoraal werk(st)er niet kleiner wordt en het werk minder aantrekkelijk.

Deze verzamelbundel, een initiatief van de beroepsvereniging VPW, grijpt het 40-jarig bestaan aan om de pastoraal werk(st)ers en hun functioneren nog eens goed onder de loep te nemen. In een tiental beschouwingen wordt hun werk belicht vanuit theologie, kerkelijk recht, psychologie en organisatieleer. Diverse auteurs uit de academisch-theologische instellingen tekenen ervoor. Een zevental portretten schetst het werk in zijn concrete uitvoering, van parochieel werker tot geestelijk verzorger. Daarmee maakt de bundel een balans op en wordt een perspectief naar de komende jaren geopend.

'Een zeer interessant boek voor allen, gelovigen én kerkleiders, om te ontdekken wat deze niet gewijde maar zeer toegewijde mensen hebben bijgedragen – en nog! – aan onze kerkgemeenschap!'

SamenKerk

  • ISBN 978 90 5625 321 9 
  • Omvang 213 blz. 
  • Formaat 14 x 22 cm. 
  • Uitvoering genaaid-gebrocheerd, in omslag met flappen 
  • NUR 711 
  • Prijs €17,50 

Bestellen


TilburgUni.png

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

VPWinfo.nl 2018-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

VPWinfo.nl 2018-1

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com