CNV Zorg & Welzijn

vpwlogo

 

vpw-rotterdam

LEDEN  van de VPW ROTTERDAM      

Juli 2014

De afgelopen tijd hebben de leden van het bestuur zich o.a. bezig gehouden met het zoeken naar een aansprekende inleider en een uitdagend onderwerp voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 25 september a.s.

Als resultaat van onze inspanning zijn we verheugd jullie te kunnen melden   dat we Joke Litjens, voorheen omroeppastor bij RKK/KRO, bereid hebben gevonden een workshop te verzorgen onder  het motto:

              ‘Preken, bezield en vanuit je kracht. Hoe pak je dat aan?’

We beginnen deze workshop met een meditatief moment om op adem te komen en aangesproken te worden in je eigen kern. Voorts werken we met de Bijbelteksten van een van de komende zondagen. Verdiepend en praktisch!

We hopen met bovenstaand onderwerp onder leiding van Joke Litjens een  keuze te hebben gemaakt die velen van jullie aan zal spreken en zal bewegen om op 25 september hiervoor tijd vrij te maken.

De workschop is van 11.00 tot 15.00 uur in de tuinzaal van de pastorie aan de Raamstraat 78 in Delft. De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering kunnen jullie in de tweede helft van augustus verwachten. Noteer de datum, voor zover je dat nog niet gedaan hebt, alvast in je agenda.

Op 5 juni was er in de Aloïsiuskerk in Utrecht de ALV van VPW Nederland met als thema de brochure ‘Hart van het pastoraat’. Ruim 60 leden namen deel, waaronder diverse uit ons bisdom. Erik Borgman verzorgde een boeiende inleiding over het thema van de brochure. Daarna waren er diverse workshops met inspirerende verhalen uit de praktijk. En, vooral onder de lunch, gelegenheid om collega’s te ontmoeten. Een geslaagde dag!

Sinds vorig jaar is Ton Halin, pastoraal werker, onze penningmeester. Tevens heeft hij toen de daarbij behorende administratieve werkzaamheden overgenomen van wijlen Ton Janssen. De afgelopen tijd heeft hij zich bezig gehouden met het bijwerken van de boekhouding. Op de komende algemene ledenvergadering zullen als resultaat hiervan twee jaarrekeningen ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Voor het zover is, moet er nog wel een kascommissie gevormd worden, waarvoor we twee leden zoeken. Gegadigden kunnen zich melden bij de penningmeester.

Tenslotte wens ik iedereen een goede zomerperiode en wie nog op vakantie gaat een rustgevende, ontspannende en inspirerende vakantie!

Tessica Dam

Voorzitter - Secretaris VPW Rotterdam

Voortgangsbericht 2013 VPW Rotterdam

Met het Theaterbureau Het verteltheater hopen we dat we U een workshop kunnen aanbieden waarin U zich kan bij- en/ of herscholen als het gaat over het vertellen van een inspirerend verhaal. In overleg met de trainer hebben we gekozen om te starten om 11.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 10.45 uur.


9 mei 2006

Robert Jan Peeters


Inleiding
De nota Samenwerking Geboden. Beleidsnota over de organisatie van de territoriale pastoraal in het bisdom Rotterdam, van oktober 1996, is geschreven tegen de achtergrond van een sterk verander(en)d kerkelijk landschap. Het aantal pastorale beroepskrachten en parochianen blijft afnemen. Er zijn minder kerkgebouwen nodig en het aantal parochies kan worden teruggebracht. Maatschappelijk is de Kerk een belangenvereniging geworden; culturele waardering voor de Kerk houdt met name verband met de rijkdom van haar esthetische traditie; politiek geldt het adagium dat er geen christelijke politiek bestaat, hooguit politiek van christenen.

VPW Breda Nieuwsbrief Periodiek


TilburgUni.png

Klik op de afbeelding om het nummer te lezen.Pastorale gesprekken
2018-1
Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

2018 2Wie is beperkt?
2018-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

2018 3Buiten de oevers
2018-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

2018 3Stilte
2018-4
Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

2019 1Leven in een gebroken wereld 
2019-1
Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

2014 4Om wie jij bent..
2014-4

2014-3Gepensioneerd, en dan?
2014-3

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com