CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

Logo zorg en welzijn

Heb je een vraag of een kwestie?

Adreswijziging of andere veranderingen doorgeven? 

Heb je vragen rondom de arbeidsverhoudingen of je arbeidscontract? Of wil je een wijziging in je lidmaatschap doorgeven?  
 
Klik op het CNV-logo boven.
 
 

De pastor en haar/zijn pensioen onder de nieuwe pensioenwet

De datum voor het informatief webinar voor leden van het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen is bekend: maandag 18 september 2023 om 14.30 uur. Noteer de datum alvast in je agenda. Meer informatie volgt nog. 

Per 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet van kracht geworden. Op zijn laatst op 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan die nieuwe wetgeving. Wil je meer weten over solidaire of flexibele premieregeling, invaren of niet, de consequenties voor uitkeringen, wel of niet 10% opnemen wanneer je met pensioen gaat en welke standpunten het CNV daarbij inneemt, kijk dan op de CNV-website over het nieuwe pensioenstelsel. Er is samen met het zomernummer van Werkend NL een informatieve pensioenkrant toegezonden aan alle leden van CNV Zorg en Welzijn en dus ook aan de VPW-ers. Heb je die gemist of ligt die al bij het oud papier, de pensioenkrant is ook te downloaden.

Het CNV is inmiddels bezig om te inventariseren welke leden bij welk pensioenfonds ingeschreven staan. Na de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over de nieuw te maken pensioenafspraken, wordt het resultaat ervan voorgelegd aan de bij dat pensioenfonds betrokken leden. Die kunnen dan per stemming laten blijken al of niet akkoord te zijn.

Ook bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) kun je informatie vinden. Op 30 juni 2023 werd er een webinar aan het nieuwe pensioenstelsel besteed, dat terug te kijken is.

En ten slotte kun je om meer te weten terecht bij het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen (PNB), waar de meeste pastoraal werkenden bij aangesloten zijn. Het PNB zegt dat samen met de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) een nieuwe pensioenregeling vorm wordt gegeven en belooft meer informatie te verschaffen op zijn website zodra die beschikbaar is. Je kunt overigens altijd feedback geven aan het PNB via een knop op de website.

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

VPWinfo.nl 2018-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

VPWinfo.nl 2018-1

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com