CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

Het laatste nummer van de jaargang 2021 van VPWinfo.nl is verschenen. In het parochiepastoraat is grote behoefte aan ‘good practice’. Door het hele coronaverhaal is het nodig om op een nieuwe manier te gaan kijken. De oude ‘methodes’ van gemeenschapsvorming waren al wankel, maar ze lijken nu nogVPW info 2021 4 voorblad minder te werken. Hoe zou het anders kunnen? Hoe kun je gemeenschap vormen en gebruik maken van talenten die aanwezig zijn?

Jeroen van Lente (onze vormgever) schreef samen met Roos Sohier een artikel over hun initiatief op buurtniveau. Zouden pastores in het parochiepastoraat daar ideeën aan kunnen ontlenen? Zijn er kritische noten bij te kraken? Roept het herkenning op? Vijf collega’s namen de uitdaging aan. Henny van Hattum en Charles Eba’a werken in Veghel aan het uitbouwen van familiepastoraat. Gerard Stevelink is werkzaam in een volkswijk in Tilburg. Germa Kamsma ziet veel mogelijkheden in het Titus Bransdmahuis dat in Leeuwarden een nieuwe impuls moet gaan geven. Maroesjka Sleegers ziet in Oldenzaal wel kansen. Over hun bijdragen laat Johan Klaassen zijn gedachten gaan in het reflectieartikel. Hij sluit af met een aantal concrete tips.

Verder zijn er bijdragen te vinden van  Laetitia van der Lans (De Voorafplek, Een therapeutisch en monastiek traject),  Rob van Uden (We zullen lachen, zingen, gelukkig zijn) en de column van Rob Lijesen (Homo Polrum).

Nieuws uit diverse diocesane VPW-en completeert het nummer. 


TilburgUni.png

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

VPWinfo.nl 2018-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

VPWinfo.nl 2018-1

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com